Earpiece Project – Third session of neuro-acoustic tests

Në kuadër të projektit ” EArPieCe” ITALME-448 (Encoding and Analysing Popular music), pjesë programit IPA II Interreg CBC Italy-Albania-Montenegro, shoqata Akdemia Muzika zhvilloi një eksperiment mbi mbledhjen e të dhënave dhe analizimin e tyre. Nëpërmjet pajisjes teknologjike të mundësuar nga partneri udhëheqës i projektit, u realizua eksperimenti i mbledhjes së të dhënave perceptimeve reagimeve emocionale të secilit pjesmarrës. Cdo vullnetar saktësoi një këngë e cila ju shfaqi emocione ndjenja, për të kuptuar më pas nëpërmjet pajisjes reagimet emocionale që shfaq kur dëgjon atë këngë, dhe pastaj faza e dytë kishte të bënte me vendosjen e një kënge të pëzgjedhur më parë gjatë projektit për të parë sërish reagimin emocional në momentin kur dëgjon një këngë ta pa dëgjuar më parë. Eksperimenti për çdo testues zgjati rreth 1 orë.Për çdo pyetje dhe informacion që keni jeni të lutur të na kontaktoni në adresën e emailit sekretaria@akmu.al.

Leave a Reply

Close Menu